Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

   Наказ Щорського районного суду 

   Чернігівської області

   05.07.2012 року № 3-0                        

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Щорським   районним судом  Чернігівської області. 

2.       Відповідальна особа, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою заступника керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3.       Заступник керівника апарату Щорського районного суду не пізніше   24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації здійснює розрахунок   фактичних витрат за складовими (додаток 1), а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відповідальної особи для надання його запитувачу інформації.

 

4.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

5.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

6.       Після надходження коштів на рахунок ТУДСА України у Чернігівській області від запитувача інформації, управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України у Чернігівській області  повідомляє службовою запискою керівника апарату Щорського районного суду Чернігівської області  з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України у Чернігівській області.

7.       Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

8.        Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.        Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України у Чернігівській області, про що управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України  у Чернігівській області повідомляє службовою запискою Щорський районний суд Чернігівської області.

 Додаток 1

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

Послуга, що надається

Норми витрат за виготовлення однієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 Оплаті підлягає копіювання або друк документів обсягом, більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки)

Реквізити для перерахування витрат:

Надавач послуг 

Щорський районний суд Чернігівської області

 

Отримувач

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області  

 

Реєстраційний рахунок

35224190005960

Код банку отримувача (МФО)

820172

Код ЄДРПОУ

26295412

 

Банк отримувача

Державна казначейська служба України м. Київ

 

Призначення платежу

Щорський районний суд Чернігівської області

 

Платник

П.І.Б платника