Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Н А К А З

 02 листопада  2012 року           м. Щорс                                                  № 6-о

 

З основної діяльності

 

Про затвердження Переліку

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності  Щорського районного суду

 

З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Щорському районному суді, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", на підставі наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23 жовтня 2012 року “Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів”, керуючись частиною другою статті 24 Закону України ”Про судоустрій і статус суддів”,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Щорського районного суду (додаток 1).

2. Керівнику апарату суду Клименко Ж.М. ознайомити суддів та працівників апарату суду із наказом та додатком № 1.

3. Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

 

 

 

Голова Щорського районного суду                                              М.М.Валевач

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ДОДАТОК № 1

                                                                       до наказу від 02.11.2012 року №  6

                                                                  

 

Перелік

 

відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності Щорського районного суду

 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Щорського районного суду Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

4.                Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

5.                Відомості у наказах чи розпорядженнях голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

6.                Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

7.                Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

8.                Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

9.                Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

10.           Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

11.           Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.